Polityka prywatności

W sklepie internetowym www.pomponislomka.pl szanujemy Twoje prawo do prywatności. W tym miejscu znajdziesz wszelkie informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji o użytkownikach naszego sklepu.

JAKIE INFORMACJE OSOBISTE SĄ GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ www.pomponislomka.pl?

 1. Osoby korzystające z naszego sklepu nie muszą podawać żadnych danych osobowych dopóki nie zdecydują się na zarejestrowanie w Sklepie. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sebastian Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Tomaszewski – Software Solutions wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki NIP: 5432056004, REGON: 200065795 oraz adres poczty elektronicznej: shop@pomponislomka.pl - zwany dalej „Administratorem” (Usługodawca/Sprzedawca Sklepu Internetowego www.pomponislomka.pl) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych przede wszystkim serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

PLIKI COOKIE

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Administrator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • marketingowym (np. związanych z funkcjonowaniem sklepu www.pomponislomka.pl i kierowaniem indywidualnych kreacji reklamowych do użytkowników);
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 3. Administrator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie:

Google AdWords, Google Analytics, Facebook, Instagram

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

 1. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

TWOJE DANE I ICH UDOSTĘPNIANIE

 1. Zapisanie się do usług oferowanych przez www.pomponislomka.pl, takich jak Konto Użytkownika, czy Newsletter, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające komunikowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami, a także w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób, serwis www.pomponislomka.pl nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Dane zbierane przy użyciu ciasteczek mogą być również zestawiane z danymi demograficznymi takimi jak wiek czy płeć podanymi przez użytkowników podczas dokonywania rejestracji. Tak zestawiane dane użytkowników pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących użytkownika. Do realizacji powyższych celów, www.pomponislomka.pl może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 4. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez www.pomponislomka.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem.
 5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym określonym w regulaminie sklepu wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i zwiazanch z realizacją zamówien złożonych w sklepie.
 6. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 7. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Administrator danych, przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym dla wykonania zawieranej umowy i korzystania przez nich z Sklepu, a w szczególności zakładania kont Użytkowników oraz składania zamówień za pośrednictwem tych kont, jak również przyjmowania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu przez Użytkownika dobrowolnej zgody.

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem jak również przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo zmiany, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania jak również ich usunięcia, jeżeli są one nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały uzyskane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa lub jeżeli są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa tego wymagają.

DOSTĘP DO DANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Klientowi (w przypadku uwzględnionych reklamacji).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator danych zwolniony jest z odpowiedzialności za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wysyłanie wiadomość e-mail, pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany na wstępie, telefonicznie, a także w ramach Serwisu Facebook oraz Instagram.

Administrator przechowuje korespondencję w celu jak najszybszej i rzetelnej reakcji na pojawiające się zapytania oraz rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, i podejmowanych rozstrzygnięć na podstawie zgłoszeń przez Użytkowników.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl